A balbúrdia dos abutres

É inacreditável, mas absolutamente real a zorra total que tomou conta do sistema policial-judicial do país. O miliciano que era objeto de busca há anos,

Read More »
a25ba0f02d020691809cbe79dc403604